Grønn revolusjon på veien

  • Innovative løsninger øker synligheten av veier på vintern.
  • Vi har utviklet en nettbasert B2B plattform for å hjelpe RoadTech å håndtere bestillinger og å lagre informasjon.

Smart løsning for sjåfører i Skandinavia

RoadTech AS er i prosessen av å utvikle en ny type brøytestikke med en selvskruende skrue, sammen med en maskin som setter den i bevegelse og en terminal som vasker, sorterer og lagrer stikkene mellom sesonger. Klientene vil få muligheten til å fokusere på kjernen av sin bedrift mens RoadTech vil spesialisere seg i kjøp, logistikk, vedlikehold og muliggjøring av teknologi. Den digitale forvandlingen vil gi rom for bedre muligheter for effektiv håndtering av data. 


Utfordringen

Oppgaven var å designe og bygge en digital nettbasert B2B plattform for å bidra til håndtering av bestillinger og informasjon. RoadTech bedriften så etter en brukerorientert programvare utviklingspartner som kunne levere første versjon av appen innen et par uker.   

Bygging av en prototype

To make this happen, Chimera Prime began with a product design process to build a simple prototype. After two days of hand in hand work with RoadTech, we designed a clickable prototype which was the first visual representation of the solution. The app contains all that is needed to make an order from RoadTech.

For å gjøre dette mulig, startet Chimera Prime med en produktdesigns-prosess for å bygge en enkel prototype. Etter 2 dager med tett samarbeid med RoadTech, designet vi en klikkbar prototype som var den første visuelle representasjonen av løsningen. Denne appen inneholder alt som trengs for å legge inn en bestilling fra RoadTech. 

B2B Data Management Platform for Scandinavian DriversRoadTech sin løsning hjelper sjåfører under vinteren i Skandinavia 


Resultatet

Den første versjonen av nett-applikasjonen ble laget innen to uker. Den gir RoadTech muligheten til å starte bruken av plattformen med sine første brukere, samtidig som de kan starte planleggingen av de neste stegene basert på feedback fra nåværende og framtidige kunder. Peder Strømsvåg, grunnlegger av RoadTech, har vært fantastisk og profesjonell som produkteier. Hans løsning vil redusere bruken av bensin, CO2 utslipp og kostnader ved vedlikehold av kjøretøy. 


***
 

For mer informasjon om levering av bærekraftige løsninger vil du kanskje  besøke vår side om IT-Rådgivning.

Written by
Krystian Sułek
Chief Executive Officer at Chimera Prime

Most recent articles