Plattform for å håndtere aggressiv oppførsel

  • Senke faren for utfordrende oppførsel og læring av selvforsvar med profesjonelle videokurs på nett for Norske bedrifter.
  • Plattformen er lisensbasert. Bedriftene kan kjøpe tilgang til et ubegrenset antall brukere.

For sikkerhetens skyld

Siden 2016 har Tatiana Penzo, en norsk klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, avholdt kurs og leksjoner om forebygging og håndtering av vold på arbeidsplassen. Hennes kurs er i hovedsak dedikert til arbeidere som kan bli utsatt for umiddelbar fare for vold og aggressiv oppførsel. 


Denne typen profesjonelle som for eksempel er ansatt på et psykiatrisk sykehus eller som sosialarbeider er daglig i kontakt med mentalt forstyrrede, alkohol- og rusavhengige, gjengmedlemmer, ungdomsforbrytere og mange andre. Målet med kursene er å lære disse arbeiderne hvordan man håndterer og unngår situasjoner som innebærer en trussel for deres egen trygghet. 

Økende bevissthet 

Det å være bevisst på en trussel er en forutsetning for håndtering og imøtekommelse av den andres følelser og oppførsel. Tatiana lærer bort hvordan gjenkjenning av de tidlige tegnene på aggresjon kan bidra til å forhindre et potensielt utslipp av sinne, og håndtere utfordrende oppførsel, verbal eller fysisk. 


Å lære hva som kan være bakgrunnen for vold og hva som faktisk skjer i kroppen under en bølge med aggresjon kan bidra til en bedre forståelse av folk med sinneproblemer. Det å være bevisst bringer også en kollektiv sikkerhet som er avgjørende for godt samarbeid og et trygt arbeidsmiljø.

article_learning_platform_penzoTatiana Penzo gir kurs i voldsforebygging på arbeidsplassenE-læringsplattform kan bli redningen 

I de siste par årene har Tatiana holdt leksjoner, gjennomført workshops og trent ansatte for en rekke bedrifter, men hun følte at hun trengte et slags kunnskapsbibliotek som hun enkelt kunne dele med deltakerne på sine kurs, selv før selve treningen begynner.   


Derfor kom hun opp med ideen om å filme instruksjonsvideoer, og spurte Chimera Prime om å utvikle en utdanningsplattform som ville komplementere hennes nåværende arbeidsprosess. Takket være et beleilig admin panel, kan Tatiana enkelt håndtere sine brukere. Plattformen er lisensbasert og er i hovedsak rettet mot bedriftskunder. Bedrifter kan kjøpe tilgang tilgang til et ubegrenset antall brukere. 


Øvelse gjør mester

Video materialet tilgjengelig på plattformen viser metoder for å håndtere potensielt voldelige personer, måter for psykisk og verbalt selvforsvar, anerkjennelse av emosjoner og sinneproblemer, i tillegg til å inkludere lovgivende og psykologisk kunnskap om temaet. 


En stor fordel med denne plattformen er at i tillegg til å tilby omfattende teoretisk kunnskap, inneholder den også Tatianas øvelser for realistiske situasjoner i den ekte verden. Simulasjonene inkluderer scenarioer som kan forekomme i et arbeidsmiljø til så autentisk grad som mulig. Gjennom øvelser kan man trene i trygge omstendigheter på hvordan man gjenkjenner aggressiv oppførsel, handler rasjonelt og kommuniserer på en måte som er adekvat for situasjonen. 


Sertifisert kurs

Etter fullført kurs vil deltakere motta et sertifikat. Tatiana er en velkjent profesjonell innenfor industrien i Norge, så sertifikatet vil uten tvil være et adskilt og jevnt over respektert dokument snart. Hvis du vil vite mer om dette prosjektet, gå til: Penzo for sikkerhetens skyld.

***

For mer informasjon om bruk av ny teknologi kan du besøkre vår side om digital transformasjon.

Written by
Daniel Durlak
Head of Communications at Chimera Prime

Most recent articles