Nettdugnad for kampen mot luftforurensning

  • Kopci-prosjektet fokuserer på å øke bevisstheten rundt de skadelige effektene av lav luftkvalitet.
  • Dataene om steder med dårlig luftkvalitet er anskaffet via nettdugnad av brukerne.
  • Mobil-appen oppfordrer beboere til å gi informasjon om kildene til luftforurensning i sitt område.

Dårlig luftkvalitet i hjertet av Europa

Polen har et stort problem. Hvert år i starten av varmesesongen må den polske befolkningen slite med luftforurensning. Dårlig luftkvalitet dreper nesten 50,000 mennesker for tidlig hvert år. Ifølge VHO, ligger 33 av de 50 mest forurensede byene i EU i Polen. Noen dager i året, ligger polske byer høyere i rangeringen for global luftforurensning en kinesiske megabyer. Vi kan identifisere tre hovedkilder til luftforurensing i Polen:

  • Transport: spesielt problematisk for de store byene
  • Kull-basert energi-økonomi: Polen er et av få land i EU som fortsatt i stor grad bruker denne kilden for energi
  • Måten hus i Polen varmes opp på vinteren

Den siste faktoren har den største skylden bak forurensningen i Polen under vinteren. I store byer er nesten 50% av all luftforurensning et resultat av oppvarmingen av hus. Hovedgrunnen til dette er den lave kvaliteten brensel som brukes av huseiere som ofte bruker giftig materiale. Utdaterte varmesystemer spiller også en stor rolle, selv om de er nummer 2 i skyldfordelingen. Sannheten er at bare noen få hus kan forgifte hele nabolaget ved å brenne giftig materiale.
 

case_study_air_quality_data

Individuell kullbrenning står for over 50% av luftforurensningen i Polen

 

Øke bevisstheten 

Som et team av digitale produktutviklere, bestemte vi oss for å møte dette problemet. Vi ønsker å bruke våre ferdigheter for å øke bevisstheten til det polske samfunn angående luftkvaliteten i landet. Vi er overbevist om at dette er det første steget mot en mer effektiv kamp mot forurensning.  

Idag er det flere tjenester på markedet som samler data fra luftsensorer. Airly er lederen på det polske markedet. Firmaet har et tett nettverk av sensorer gjennom landet. På bakgrunn av målingene, blir et kart av den nåværende statusen på luftkvalitet skapt. Takket være dette vet vi hvordan luftkvaliteten er i store urbane områder. Slike systemer øker bevisstheten til den polske befolkningen om luftkvaliteten i landet. 

Vi har valgt en noe ulik tilnærming i håndteringen av dette problemet. I en stund har vi jobbet med en løsning for å finne informasjon basert på nettdugnad. Vi brukte den til å markere stedene med de høyeste utslippene av forurensende stoffer basert på brukernes tilbakemelding.
 

Kopci.com map for clean airKart over Polen basert på data samlet fra brukerne på Kopci.com

 

Vårt mål var å få informasjon fra lokale beboere som ser problemet hver dag. Som et resultat, har vi laget et kart over områder som trenger umiddelbar støtte for å kommunisere problemet om luftforurensning. Beboere i disse områdene må gjøres bevisst på hvor skadelig deres handlinger kan være. 

Bevissthet er fundamentalt for en effektiv kamp mot forurensning. Forebyggende og lærerike aktiviteter kan planlegges på denne basisen. Det vil også gi mer spesifikk data for lokale myndigheters beslutningstakere og NGO’er. Derfor utviklet vi Kopci.com. Det vil hjelpe til med å identifisere områder med behov for støtte, samt økte bevisstheten rundt luftkvalitet. 

I god tro

En av utfordringene vi støtte på var hvordan brukerne først så vår plattform. Noen av dem oppfattet vårt verktøy som et system for å rapportere/sladre på sine naboer. Heldigvis har vi helt fra starten presentert den innsamlede dataen anonymt. Som svar på brukernes bekymring, har vi begynt å kommunisere plattformen på et annet vis. Vi har lagt fokus på anonymiteten av dataene og begynt å informere mer om om de gode hensiktene bak prosjektet. Vi har klart å engasjere flere folk og forsikre dem og våre gode intensjoner. 

Kopci.com ble skapt som et resultat av impulsene til en gruppe programutviklere som ønsker å gjøre noe positivt for sitt samfunn. Derfor, var ikke målsettingen tydelig fra starten. Nå vet vi at det er mange måter vi kan utnytte vår plattform. Vi ønsker å bli midtpunktet til informasjon rundt luftforurensning. Vi ønsker å informere folk om handlingene hver enkelt innbygger kan utføre for å forbedre luftkvaliteten i sitt område. Vi vet at dette målet kan utvikle seg og vi er åpne for det. 

Den tekniske utfordringen vi møtte på mens vi bygget plattformen var kvaliteten av dataen samlet inn fra brukerne. Vårt system fungerer på en måte som tillater alle å markere kilder til forurensning overalt. For å håndtere tilfeller av misinformasjon, har vi utviklet smarte algoritmer som gir vekt til rapportene og bidrar til å minske effekten av lavkvalitets data. 

 

mobile-app-for-low-air-quality-spots-mappingSkjermbilder fra Kopci.com’s mobil-app

Luftkvalitet er viktig

Per idag, er Kopci.com den eneste plattformen av sin sort som opererer på tvers av landet. Vi samler informasjon om steder som er kilder til luftforurensning. Brukerne har allerede rapportert inn mer enn 1200 punkter, og antallet øker hver dag. Vi mottar mange e-mailer som bekrefter vår tro om at behoved for Kopci plattformen er viktig. 

Vårt mål er å samle inn så mye informasjon som mulig via nettdugnad fram til slutten av varmesesongen. Vi ønsker å ha et korrekt kart over steder som sliter med forurensende aktiviteter. Takker være vår løsning vil vi kunne nå mennesker som er ubevisst om at de kan være grunnen til luftforurensning. Vi ønsker å kaste lys på konsekvensene deres handlinger har på dem selv og deres nærmeste miljø. Vi ønsker å oppmuntre folk til å gjøre lokale tiltak rettet mot sunnere luft i Polen.

***

For mer informasjon om hvordan å bruke tekniske løsninger til sosiale tiltak, bør du besøker våre sider om offentilig sektor. 

Written by
Chimera Prime
We accelerate the world's transition to technology driven solutions. Connect with us and let's innovate your business.

Most recent articles